Braukšanas eksāmenu pieņemšanas kārtība

Satiksmes ministrija ir atteikusies no punktu sistēmas autovadītāju vērtēšanai eksāmenos. Turpmāk topošo autovadītāju prasmes tiks vērtētas pēc būtības un rīcības konkrētajās situācijās.

Satiksmes ministrijas sagatavotās izmaiņas normatīvajos aktos paredz, ka turpmāk vadīšanas eksāmenā katru pieļauto pārkāpumu inspektors vērtēs pēc tā, kādu bīstamību tas radījis, nevis formāli piešķirs noteiktos kļūdu uzskaites punktus. Līdz šim par katru pārkāpumu tika piešķirts konkrētu punktu skaits un, ja pretendents uz vadītāja apliecību eksāmenā saņem vairāk kā 9 punktus, eksāmens netiek nokārtots. Iecerēts, ka turpmāk eksāmenā pieļautās kļūdas tiks vērtētas pēc to nozīmīguma un bīstamības. Par nenozīmīgām kļūdām uzskatīs tādas, kuras parasti neietekmē satiksmes drošību. Vidēji smagas kļūdas ir tās, kas atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā tai netiek radīti tieši draudi. Par bīstamām kļūdām uzskatīs tādas, kuras gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai vai, kuru dēļ attiecīgajā situācijā tiek radīti tieši draudi.

Satiksmes ministrijas izmaiņas paredz, ka eksāmens būs nokārtots tad, ja:

 • pretendents tā laikā nepieļaus nevienu būtisku kļūdu,
 • nepieļaus vairāk kā divas vidēji smagas kļūdas vienā un tajā pašā vērtējuma kritērijā vai vairāk kā trīs vidēji smagas kļūdas,
 • nepieļaus vairāk kā piecas nenozīmīgas kļūdas.

Ja topošo vadītāju neapmierinās eksāmena vērtējums, to mēneša laikā būs iespējams apstrīdēt Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kuras izveidota komisija savu atzinumu dos 30 dienu laikā. Ieviests arī speciāls teorētiskais eksāmens A kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem (motociklistiem), ietverot jautājumus par tieši šiem vadītājiem nepieciešamajām, specifiskajām zināšanām. Šāds regulējums bija vajadzīgs, jo prakse pierādījusi, ka A kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem ir jāapgūst specifiski jautājumi, kas netiek apgūti, veicot apmācību ar citas kategorijas transportlīdzekli. Paredzēts, ka jaunā braukšanas eksāmenu pieņemšanas kārtība CSDD tiks ieviesta ar 2010. gada 1. aprīli.

Vai šī jaunā eksāmenu pieņemšanas sistēma būs labāka par līdz šim esošo – to rādīs laiks, taču es neuzskatu, ka tā bija tik slikta, lai to mainītu. Satiksmes ministrijā laikam ir aizmirsuši to, ka braukšanas eksāmena vērtēšana punktos tika ieviesta tieši tādēļ, lai objektīvāk varētu novērtēt jaunā autovadītāja braukšanas prasmes un līdz šim tā darbojās nevainojami, tādēļ nav īsti skaidri tās atcelšanas iemesli. Daudzi uztraucas par to, ka pateicoties jaunajai vērtēšanas kārtībai tagad uz ielām parādīsies ļoti daudz vadītāju ar neatbilstošām braukšanas iemaņām. Citi, gluži pretēji, uzskata, ka eksāmenu nokārtot būs ļoti grūti. Iespējams, ka taisnība ir gan vieniem gan otriem. Gribētos ticēt, ka eksāmena pieņēmēji spēs objektīvi novērtēt katra jaunā auto vadītāja braukšanas prasmes un eksāmena vērtēšana nekļūs par ienesīgu peļņas avotu. Gribētos ticēt…

B kategorijas braukšanas eksāmena kārtošana ir viens no nozīmīgākajiem brīžiem katra jaunā autovadītāja dzīvē. Daudziem braukšanas eksāmenu izdodas nokārtot ar pirmo reizi, citiem diemžēl ar braukšanas eksāmena kārtošanu tik viegli nesokas. Viens no svarīgākajiem iemesliem, kādēļ ar pirmo reizi nav iegūta kārotā autovadītāja apliecība, ir pārmērīgs uztraukums pirms valsts eksāmena kārtošanas. Uztraukums ir normāla parādība un būs ikvienam, taču jācenšas, lai tas nebūtu tik liels, ka mute paliek sausa un kājas vairs nevar nospiest pedāļus. Kā otru iemeslu varētu minēt neuzmanību. Tieši neuzmanība, nevis ceļa satiksmes noteikumu nezināšana, visbiežāk noved pie negatīva braukšanas eksāmena rezultāta. Turpinājumā uzskaitīšu desmit biežāk pieļautās kļūdas, kārtojot b kategorijas braukšanas eksāmenu:

 1. Viena no biežāk pieļautajām kļūdām ir ceļa nedošana gājējam. Ja uz gājēju pārejām gājējs vēl tiek pamanīts, tad nereti tiek aizmirsts, ka gājējiem jādod ceļš arī nogriežoties jebkurā krustojumā pa labi vai pa kreisi. Par šādu pārkāpumu valsts eksāmens braukšanā viennozīmīgi ir beidzies.
 2. Nākošā biežāk pieļautā kļūda varētu būt ceļa zīmes „Dodiet ceļu” neievērošana. Kā klasisku piemēru var minēt nobraukšanu no Dienvidu tilta centra virzienā, kur vairākas reizes jādod ceļš no kreisās puses braucošiem automobiļiem. Tiek aizmirsts, ka, ja ir uzstādīta ceļa zīme „Dodiet ceļu”, tad par drošību ir jāpārliecinās ar skatienu pār plecu, nevis ar skatienu spogulī. Arī par šādu neuzmanību eksāmens būs beidzies.
 3. Daudziem eksāmens beidzas arī par ceļa nedošanu sabiedriskajam transportlīdzeklim, kurš uzsāk kustību no pieturvietas. Kā piemēru var minēt sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas Ziepniekkalnā. Tikko sabiedriskais transportlīdzeklis ir apstājies, jaunais autobraucējs redz, ka nav pretimbraucošā transporta un apbrauc pieturvietu, nepamanot, ka pārbrauc pāri nepārtrauktajai līnijai un, ka gājēju pāreja tiek šķērsota pa pretējo brauktuves pusi.
 4. Bieži pretendents apstādina auto lai veiktu kreisā vai labā pagrieziena manevru un, precīzi neizvērtējot pa galveno ceļu braucošā auto ātrumu un attālumu līdz tam, veic manevru, kā rezultātā pa galveno ceļu braucošais transportlīdzeklis samazina ātrumu vai maina braukšanas trajektoriju. Inspektors, lai novērstu bīstamu situāciju, ir spiests iejaukties auto vadībā un eksāmens ir beidzies.
 5. Krustojumos, nogriežoties pa labi, vairāk uzmanības tiek pievērsts no kreisās puses braucošajiem automobiļiem un pagrieziena momentā netiek pamanītas ceļa zīmes, kuras uzstādītas tajā brauktuvē, kurā iebrauc.
 6. Piebraucot pie dzelzceļa pārbrauktuves, kur uzstādīta ceļa zīme „Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”, jaunais autovadītājs pārlūko sliedes un turpina braukt nepiefiksējot, ka automašīna pilnībā apturēta nebija.
 7. Ja pirms krustojuma uzstādīta ceļa zīme „Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” un nav stop līnijas, kursanti bieži apstājas pie STOP zīmes aizmirstot, ka auto jāaptur tieši pie šķērsojamās brauktuves malas.
 8. Daudziem b kategorijas braukšanas eksāmens beidzas uzreiz, izbraucot no figūru laukuma, jo nogriežoties krustojumā pa kreisi automobilis pilnībā atrodas pretējā brauktuves pusē.
 9. Bieži tiek pieļauta arī tāda kļūda, ka nogriežoties pa kreisi no vienvirziena ceļa netiek ieņemts kreisais malējais stāvoklis. Centra rajonā vienvirziena ceļu ir ļoti daudz, tādēļ jābūt uzmanīgam un jācenšas ievērot to, uz kāda ceļa atrodaties.
 10. Gandrīz visiem kursantiem eksāmena laikā automobilis ir noslāpis. Ja tas neapdraud satiksmes drošību, to neuzskata par būtisku kļūdu, taču pēc automašīnas noslāpšanas autovadītājs parasti sāk uztraukties un šī iemesla dēļ pieļauj jau nākamās kļūdas. Jāatceras tas, ka jo bīstamāka un sarežģītāka ir situācija uz ceļa, jo uzmanīgāk ir jāstrādā ar sajūga pedāli.

Tātad, ja jaunais pretendents uz vadītāja apliecību, eksāmena laikā, ir vērīgs un uzmanīgs, nav pārlieku uztraucies, un sasprindzis , kārotā rozā, plastikāta kartīte praktiski jau ir kabatā. Lai veicas!

Katru dienu, piedaloties ceļu satiksmē, ir interesanti pavērot to, kā tiek apmācīti topošie b kategorijas autovadītāji. Ir redzēti kā kuriozi, tā arī ne tik kuriozas lietas.

Ceļu satiksmes noteikumi paredz, ka jauno vadītāju intensīvā ceļu satiksmē drīkst apmācīt tikai pēc tam, kad viņa braukšanas iemaņas ir sasniegušas tādu līmeni, ka netiek radīti traucējumi citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Līdz tam laikam braukšanas iemaņas jānostiprina apmācību laukumos un ielās ar nelielu satiksmes intensitāti, taču daudzi b kategorijas praktiskās braukšanas apmācības instruktori šos noteikumus ignorē. Esmu dzirdējis arī gadījumus, kad jau pirmajā braukšanas nodarbībā jaunajam autovadītājam, kuram nav pilnīgi nekādu braukšanas iemaņu, jāmēģina izbraukt no Rīgas centra vai arī jāmēģina iekļauties satiksmē uz Jūrmalas šosejas.

Baidos, ka ar šādām apmācības metodēm var tikai ieaudzināt bailes no satiksmes, vai arī riebumu pret pašu apmācības procesu. Taču ir vēl arī tieši pretēji gadījumi, kad jaunajam vadītājam, kuram aiz muguras jau ir vairākas braukšanas nodarbības, ne reizi nav atļauts ieslēgt augstāk par trešo pārnesumu, jo instruktors uzskata, ka jo lēnāk brauksi, jo tālāk tiksi.

Nav patīkami redzēt, ka mācību automobilis ar ātrumu 30 km/h brauc pa ielu un viņam aizmugurē izveidojusies pamatīga auto rinda. Tik pat skumji ir arī tas, ka jaunais auto vadītājs ir iebraucis krustojuma vidū, auto ir noslāpis, bet instruktors, tā vietā lai palīdzētu kursantam atgūties no stresa, piedarbinātu automobili un pēc iespējas ātrāk atbrīvotu krustojumu, sāk viņu strostēt. Šādos brīžos paliek žēl jaunā autovadītāja.

Ceļu satiksmes noteikumi paredz arī to, ka dzīvojamajā zonā, kur braukšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 20 km/h, mācību braucieni ir aizliegti. Te nu man jāatzīstas, ka gan es, gan arī citi braukšanas apmācības instruktori šos noteikumus neievēro. Kursantiem jāmāca braukt arī dzīvojamajā zonā, jo valsts eksāmena laikā kursants jau skaitās pilnvērtīgs autovadītājs un eksaminatori bieži liek braukt šādās vietās. Interesanti ir tas, ka mācību automobilis ir vienīgais, kurš šeit ievēro ātruma ierobežojumus, jo neviens instruktors neatļaus kursantam pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Pārējiem vadītājiem mēs esam tikai traucēkļi, kuri neļauj dzīvojamajā zonā braukt ar ātrumu, kas ir daudz lielāks par atļauto. Bet varbūt tas ir tāpēc, ka muļķīgu noteikumu dēļ, viņus neviens tā arī nav iemācījis, kā šādās vietās braukt? :)

Arī man, kā ikvienam autovadītājam, krīt uz nerviem, ja priekšā braucošais mācību automobilis “velkas” kā gliemezis vai nepārbrauc krustojumu, kad tuvumā neviena nav, tomēr gribas lūgt visus autovadītājus būt iecietīgākiem, jo atcerēsimies, ka arī paši kādreiz bijām zaļi kursantiņi un neviens neesam piedzimis ar stūri rokās!

Nedaudz par mani

Mans vārds ir Normunds Kolāts un par B kategorijas praktiskās braukšanas apmācības instruktoru strādāju kopš 2007. gada (apliecības Nr. 003114). Apmācību veicu gan krievu, gan latviešu valodās. Savs darbs ļoti patīk un to veicu ar pilnu atdevi, jo apzinos, ka tieši no mana darba rezultātiem būs atkarīgs tas, cik droši un pārliecinoši jaunais automobiļa vadītājs jutīsies satiksmē, vai neapdraudēs sevi un citus satiksmes dalībniekus.

 • Apmācu jebkuras autoskolas audzēkņus, kā arī tos, kuriem, dažādu iemeslu dēļ, autovadītāja tiesības ir anulētas, vai arī vadītāja apliecība ir iegūta, taču braukšanas iemaņas ir zudušas.
 • Apmācu kursantus, kuriem instruktors ir, bet, kuri vēlas izbraukt ar citu instruktoru, izmēģināt citu automašīnu vai, sava instruktora aizņemtības dēļ, nevar izbraukt tik daudz, cik viņi to vēlētos.
 • Veicu pārbaudes braucienus pirms valsts eksāmena, ja kursants uzskata, ka viņš brauc pietiekoši labi, taču instruktors, kādu iemeslu dēļ, viņu uz eksāmenu vēl nelaiž.

Katram kursantam cenšos atrast individuālu apmācības pieeju. Ja apmācāmā persona vēlas iegūt b kategorijas vadītāja apliecību pēc iespējas īsākā laika periodā – nodarbības tiek organizētas biežāk. Ja kursants, personīgu iemeslu dēļ (darbs, mācības), nevar tikt uz nodarbībām no rīta vai pa dienu, braukšanas apmācību iespējams organizēt arī vēlu vakarā, kā arī brīvdienās un svētku dienās. Ja redzu, ka, tuvojoties valsts eksāmenam, kursants sāk pārmērīgi uztraukties, organizēju braukšanu tieši pirms eksāmena, lai kursants atgūtu ticību saviem spēkiem, nomierinātos un psiholoģiski būtu gatavs eksāmenam. Par braukšanas apmācības kvalitāti varēsiet spriest jau pēc pirmās nodarbības. Mācību automašīnu vienmēr uzturu labā tehniskā stāvoklī, sekoju, lai salonā būtu tīrība un braukšanas apmācība būtu maksimāli patīkama. Pēc dabas esmu mierīgs, nosvērts, ar labu humora izjūtu. Cenšos nekad nepacelt balsi uz kursantu jo, ja tas ir jādara, tad tas nozīmē tikai to, ka pats kaut ko neesmu viņam iemācījis. Lielu prieku sagādā katrs kursants, kurš mana darba rezultātā, iegūst ilgi gaidīto vadītāja apliecību. Brīvajā laikā lasu grāmatas, spēlēju ģitāru, nodarbojos ar zemūdens medībām un atpūšos pie dabas.